Home Onze waarden
Onze waarden

Samen richting groei

Onze baseline SAMEN RICHTING GROEI is de rode draad in onze werking.
Het is een statement, een uitnodiging én een engagement. Vier waarden drijven ons hierbij.
Ze vormen het DNA van Groep INTRO: solidariteit, eigenaarschap, gelijkwaardigheid en verbinding.

Solidariteit

Eigenaarschap

Gelijkwaardigheid

Verbinding

Solidariteit

De belangen van andere mensen zijn gelijkwaardig aan de onze. Dat geldt zeker voor mensen in de meest kwetsbare situaties. We zijn ons ervan bewust dat we met z’n allen een gezamenlijke toekomst delen en willen de consequenties daarvan dragen. We voelen ons verbonden met en verantwoordelijk voor elkaar. Deze solidariteit is belangrijk om te kunnen groeien. Ook solidariteit in het delen van kennis tussen de collega’s is van tel.

Eigenaarschap

Mensen zijn autonome individuen die hun wensen en behoeften kunnen ontdekken en kunnen bepalen welk groeiproces zo goed mogelijk bij hen past. Met resultaatsgerichte opvolggesprekken en een persoonlijk ontwikkelingsplan krijg jij ruimte en mogelijkheden om je job vorm te geven. Tijdens deze gesprekken met je leidinggevende kun je je ontwikkelwensen en mogelijkheden bespreken. Samen leg je concrete doelen en prioriteiten vast.

Gelijkwaardigheid

Mensen zijn unieke personen met een eigen familiale en sociale context, talenten en mogelijkheden. Gelijkwaardige relaties zijn gekleurd door een onvoorwaardelijke en authentieke waardering van de andere persoon, niet omwille van de context of mogelijkheden, maar louter om wie je bent. Ons opleidingsaanbod richt zich naar alle medewerkers, zowel naar bedienden als arbeiders. Dankzij het uitgebreid aanbod kun je fier zijn op je job.

Verbinding

Verbinding is de energie die ontstaat tussen mensen als ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, als ze kunnen geven en ontvangen en steun en kracht ontlenen aan een relatie. Bij Groep INTRO zetten we sterk in op deze verbinding. Met sterke interne communicatie en meerdere personeelsevenementen stellen we iedereen op de hoogte van wat er gebeurt in de organisatie. Deze verbinding doet niet alleen de veiligheid en het vertrouwen tussen jou en je collega’s groeien. Het vergroot ook jouw zelfstandigheid.

Samen richting groei!

Groep INTRO heeft één doel: een inclusieve samenleving waar elke mens gelijkwaardig is en kan  deelnemen  aan  alle maatschappelijke domeinen, elk met zijn eigen  talenten en mogelijkheden. 

De  realiteit  is  tot  nu  toe  anders.  Wie  niet  voldoet  aan  de  idealen  van  efficiëntie, zakelijkheid en flexibiliteit, krijgt weinig maatschappelijke erkenning. De ontwikkeling van een eigen identiteit en de verwerving van een eigen plaats vereisen in onze samenleving meer en sterk ontwikkelde competenties op tal van vlakken. Dat is voor  velen  geen  vanzelfsprekendheid  en  gaat  zeker  niet  voor  iedereen  vanzelf.  Vele mensen voelen dat het moeilijk is om volwaardig te participeren. Wij creëren meer ruimte voor een bredere waaier aan kwaliteiten en competenties zodat een grote diversiteit aan  mensen  volwaardig  kan  deelnemen  aan  de  samenleving. De voorwaarden creëren voor duurzame participatie is niet alleen onze verantwoordelijkheid. De hele samenleving (scholen, werkgevers, overheden, partners, burgers enz.) moet hieraan meewerken. Samen richting groei!

Vind de job van je leven